My Mind Farm in-company training

IN-COMPANY TRAINING: SOFT SKILLS AND NEGOTIATION FOR HARD RESULTS

DIT IS NIEUW EN WETENSCHAPPELIJK

EMOTIE BEPAALT SUCCES, NIET IQ

EMOTIONELE INTELLIGENTIE OVERTUIGT, NIET IQ

Wat je werknemers doen wordt allereerst bepaald door gevoel en de reactie daarop. Dat is emotie. Het verstand maakt daar een analyse en verhaal van, maar bepaalt niet wat gebeurt. Je team maakt beslissingen voornamelijk gebaseerd op gevoel. Dat is het nieuwe wetenschappelijke inzicht.

Sales beslissingen, deal making, team beslissingen, overleg/vergaderingen, individuele beslissingen, manieren waarop mensen met elkaar omgaan…alles is emotie.

EMOTIE WORDT ONDERGEWAARDEERD

ER IS DUS VEEL RUIMTE TOT GROEI

Emotie wordt slecht begrepen. Van school uit kregen we het nooit mee. ‘Emotioneel’ doen we maar wat. Succesvolle ‘mensenmensen’ hebben ‘nou eenmaal een natuurlijk gevoel(!) of talent’ en anderen hebben pech gehad. Zonde, want doelmatig omgaan met jezelf en anderen is heel goed leren, door iedereen.

Door te trainen in emotie, leer je jezelf en anderen beter te lezen. Ook letterlijk. Emotie heeft unieke reactiepatronen die je in jezelf kan herkennen en ook in anderen. Het is onder andere te lezen in gezicht, lichaam en te horen in stem en taal. Denk aan hartslag, versnelde ademhaling, rood gelaat, gefronste wenkbrauwen, harde stemtoon, enzovoort.

Trainingen die gericht zijn op het managen van emotie hebben een positieve impact op resultaat van handelen. Mensen leren veel beter om te gaan met zichzelf en anderen. Er worden dus grote verbeteringen gemeten in sales, efficiency, employee engagement, en klantenbinding.  Ook werkt het positief uit voor de gezondheid van de werknemerspopulatie. Emotionele slimheid is zelfs een betere voorspeller van carriere-succes dan verstandelijke slimheid (IQ). En…emotionele intelligentie is trainbaar, voor iedereen, in tegenstelling tot IQ.

WAT IS EMOTIE

Emotie is dit hele proces: je neemt iets waar, het wordt vergeleken met informatie in je geheugen, je ontwikkelt een gevoel, je lichaam gaat zich voorbereiden (bijvoorbeeld door sneller adem te halen), er wordt een actie voorbereid, systemen voor nieuwe informatie worden op slot gezet, je voert de actie uit, er is een nagevoel en nu kun je pas weer helder denken. Veel mensen denken dat emotie ‘gevoel’ is, maar zoals je hier kan lezen is gevoel maar een klein deel van het hele proces.

Emoties hebben belangrijke signalen. Sommige van die signalen zijn zo uniek dat je daarmee een emotie kunt benoemen.

Emoties hebben functie: blijheid maakt bereid tot actie en werk, boosheid is een energie om een blokkerend probleem op te lossen, angst maakt alert en bereid nood-acties voor, enz.

Emotie bepaalt en drijft gedrag. Beslissingen worden genomen op basis van emotie. Onderzoek toonde aan dat mensen met inadequate emotiefunctie voortdurend onverstandige beslissingen nemen met destructieve gevolgen.

IN ONDERHANDELING:

EMOTIE WINT

Leadership is not domination. It’s the art of persuading people to work toward a common goal (Daniel Goleman)

Onderhandeling is bewust communiceren met een doel. Dat kan met jezelf zijn of met anderen. Het kan een eenvoudig doel zijn of een grote deal betreffen. De uitkomst wordt bepaald door de persoon die het best begrijpt waar hij/zij zelf en de ander door gedreven worden en dan dat begrip kan omzettten in het overtuigen van die ander om een doel te realiseren.

Een goede onderhandelaar is een master of emotions…en kan dat verstandig en doelgericht onder woorden brengen.

MY MIND FARM:

IN-COMPANY

BEPROEFDE TRAININGSMETHODES

OVERZICHTELIJK

TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

Wij bieden een volledige training en ontwikkelen daarmee vaardige en efficiente klantbinders, teambouwers, experts en dealmakers door training van:

 • Stabiele ontspannen focus voor alert werken met stabiel bewustzijn voor actie en lange aandachtsspanne

 • Introspectief vermogen voor rationeel en emotioneel bewust handelen

 • Vaardigheid in het aanwenden van de eigen emoties voor constructieve resultaten (lees: constructieve actie programma’s)

 • Vaardigheid in het reageren op en omgaan met de emoties van anderen (lees: constructief relaties benutten)

 • Inschattingsvermogen voor belangen die een deal drijven bij alle betrokkenen

 • Emotioneel slimme overtuigingskracht

 • Emotioneel slimme gespreksvoering

 • Rationele onderbouwing voor expert niveau onderhandeling

Ons programma van een half jaar is opgebouwd uit 10 gestructureerde modules van 7 uren:

 • 20 uur focustraining

 • 20 uur emotievaardigheidstraining

 • 30 uur onderhandeling

 • Tussenttijdse opdrachten die het geleerde direct integreren met het werk (kost geen extra tijd)

 • Opbouw van zelfstandige door-training en instandhouding van de vaardigheden

Onze programma’s zijn evidence based systemen waarvoor wij gecertificeerd zijn:

 • Cultivating Emotional Balance; een 42 urige opleiding in focus en emotionele intelligentie

 • Positive Neuroplasticity: systematische breintraining voor het snel bouwen van specifieke vaardigheden; een 20 urige opleiding van de amerikaanse neuropsycholoog Rick Hanson

 • Voor onderhandeling werken wij met diverse systemen; onder andere ‘mastery of negotiation’ van Harvard online; een 48 urige opleiding gebaseerd op de inzichten van Harvard (emotioneel en rationeel slim onderhandelen) en de FBI (met name gericht op emotioneel slim onderhandelen)

KORTE PROGRAMMA’S

IN-COMPANY WORKSHOPS

Wij zijn overtuigd van de waarde van een groot programma. Het nut ervan is overduidelijk. Toch kunnen we ons voorstellen dat u zichzelf wil overtuigen. Dat kan. Met onze workshops gebouwd rond:

 • Focus en efficiency

 • Emotionele intelligentie en optimaal samenwerken

 • Positieve NeuroPlasticiteit op het werk: bouw je eigen mentale vaardigheden voor effectief en plezierig werken

 • Emotioneel vaardig onderhandelen

 

Bel ons voor meer informatie: 06 14411767

Steven Claus-De Jong

Alice Claus-De Jong