Intuitie training versnelt daadkracht

Intuitie training: cruciaal voor agile/slagvaardig leiderschap

Vroeger was intuitie een cadeau-inzicht dat me overkwam of overviel. Het hielp mij bij het nemen van beslissingen, maar ik kon het niet echt sturen. Door meer recente trainingen in werken met emotie werd mijn intuitie helder en meer betrouwbaar. Het is trainbaar! Dat geeft slagkracht bij het nemen van beslissingen die goed zijn voor me, zowel prive als zakelijk. En ik kan er gebruik van maken als ik het nodig had. Dat is een enorme eye-opener. Nog verrassender: het is geen hocus-pocus, maar hard science. Het is leerbaar en dat kunnen overbrengen doet me realiseren dat ik heel wat mensen het kunnen leren in onze training. Hoe dan?

 

Intuitie is een ingeving. Een vorm van direct weten zonder woorden dat wordt gevoeld. En daaruit blijkt een belangrijk onderscheid. We hebben twee manieren om tot weten en beslissing te komen. Eén is gevoel volgen, de tweede is beredeneren/verwoorden. Het voelen – weten we tegenwoordig – is supersnel en leidend bij beslissingen. Dit is een neurowetenschappelijke constatering. Het rationeel systeem is een traag systeem en ondergeschikt aan het voelen. Die wetenschap laat heel mooi zien: mensen met hersenschade in het emotiesysteem, nemen voortdurend onverstandige beslissingen (schadelijk voor welzijn). Mensen die echter goed voelen/emotioneel vaardig zijn (dus wel getrained daarin) hebben toch de beste kans op overall succes. En deze Emotionele intelligentie is een betere voorspeller daarvan dan IQ!

 

Hoe goed je gevoel helpt bij keuzes hangt af van je voorgaande ervaringen. Daarom is het zo belangrijk bij uitkomsten van een beslissing na te gaan of je gevoel klopte. Dit heet intuitie-training. Daarvoor trainen je o.a. aandacht voor voelen en emotie. Waar zit het in lichaam, wat voel ik, en wat zegt het mij. Dit is een belangrijk onderdeel van onze emotie-training.

 

Intuitief snel en betrouwbaar kunnen beslissen wordt heel belangrijk in deze tijd waar veranderingen rap gaan en de wereld steeds complexer wordt. We bereiken de grenzen van traditioneel traag en log georganiseerd leiderschap/management. Informatie wordt heel snel gedeeld, waardoor deals onder grote tijdsdruk in een sterk competitieve omgeving gemaakt moeten worden. Bij log georganiseerde bedrijven gaat een beslissing over veel schijven en dit kost tijd waardoor ze deals mislopen. Nieuw ondernemen behoort dus tot organisaties die werken met kleine groepjes met autonome besliskracht bij mensen die verantwoordelijkheid durven te nemen. Traditionele training in leiding geven, gaat uit van beslissingen gebaseerd op verstandelijke analyse waar men geleerd heeft om gevoel en emotie te onderdrukken. Maar dit systeem is dus traag. De winnaars van tegenwoordig zijn snelle beslissers die getraind hun gevoel durven te volgen, later getoetst door verstandelijke analyse.

 

Nu komt de klap op de vuurpijl. Als het in jou zo werkt, werkt het in een ander ook zo. Door het in jezelf te ondervinden, begin je te begrijpen wat de behoeften zijn bij een ander. Door daar goed over te vragen aan de ander kun je dat leren. En dat geeft een optimale verbinding met iedereen die je kent en waarmee je werkt. Het maakt teams hechter en beter op elkaar ingespeeld. Het maakt het contact met de klant innemender en oprechter. Nu kun je anderen helpen samen dingen voor elkaar te krijgen: het nieuwe leiderschap. Zowel binnen een bedrijf, als met anderen waarmee je zaken doet. Dit behoorde vroeger tot de wereld van zweverigheid, maar nu is het hard (neuro)science. Het werkt aangetoond beter.

 

We hebben nieuwe-stijl opvoeders/leiders/managers nodig in deze tijd. Om mee te kunnen gaan met de snelheid waarmee de wereld verandert. Nu is dus subtiel, doortastend en intuitiegebaseerd leiderschap cruciaal. En…iedereen kan het leren. Denk eens in wat een grote stappen gezet kunnen worden. In prive/werksituatie op gebied van creativiteit, innovatie, effectiviteit, groei, en etisch handelen. My Mind Farm biedt workshops om je te informeren over emotie. We bieden trainingen waar je oprecht leert werken met het gevoelssysteem. Grow a feeling for a successful future.